Next destination: Trinidad

for English, scroll down

lilliepawillie Trinidad (1)

Zoals jullie wel gemerkt hebben, was het hier weer een hele tijd heel erg stil, net zoals op onze andere blog. Dat betekende niet dat er hier niets gebeurde, wel integendeel zelfs. Er gebeurde heel veel, en er staat ons nog veel te gebeuren ook de volgende maanden. Wij gaan namelijk met ons gezinnetje opnieuw verhuizen, naar Trinidad & Tobago deze keer. Voor wie, net als ik toen ik het eerst hoorde, geen idee heeft waar dat ligt: het zijn twee eilandjes naast de kust van Venezuela. Ze behoren tot de Caraïben, maar liggen onder de meeste andere Carraibische eilanden. Buiten de orkaanzone ook trouwens, niet geheel onbelangrijk dezer dagen. Lode gaat er werken in de hoofdstad, Port of Spain, in Trinidad. En wij gaan mee natuurlijk 😊

lilliepawillie Trinidad (11)lilliepawillie Trinidad (12)lilliepawillie Trinidad (13)

Het is geen makkelijke beslissing geweest en de afgelopen weken en maanden waren dan ook een rollercoaster aan emoties en ook aan allerhande praktische beslommeringen en bekommernissen. We waren helemaal niet van plan om nieuwe oorden op te zoeken, al helemaal niet zo snel. We hebben eigenlijk pas de laatste paar maanden het gevoel dat alles hier op z’n plek begint te vallen, dat we onze weg vinden en deel beginnen te zijn van de gemeenschap hier. Een heel nieuw leven opbouwen ver weg van al je vrienden en familie en alles dat je kent, in een land dat je totaal niet kent, in een cultuur die helemaal anders is, is echt niet makkelijk, om het met een understatement te zeggen. Het vooruitzicht om dat zo snel opnieuw te moeten doen, was niet meteen iets waar ik blij mee was. Maar soms komen kansen je richting uit, en moet je kiezen. We weten niet hoe het gaat zijn, maar we weten ook niet hoe het ons in Amerika verder zou vergaan en welke kansen we al dan niet nog zouden krijgen. Je kan je hoofd daarover breken, proberen zoveel mogelijk informatie te verzamelen, enz. Maar op een gegeven moment moet je beslissen: blijven bij wat je hebt en wat je kent, of een sprong in het onbekende wagen. En we gaan de sprong wagen.

Veel meer ga ik er op dit moment nog niet over vertellen, dat komt nog wel eens. Concreet zullen we vlak na nieuwjaar verhuizen, zodat Sia het tweede semester in haar nieuwe school kan starten en de overgang niet te bruusk is. Ik schreef dit bericht terwijl ik op hotel zat in Trinidad, het voorbije weekend, om er huizen te gaan bezichtigen en er hopelijk een te kunnen uitkiezen. Iets waar we nu ook effectief mee bezig zijn. Allemaal best spannend dus…

Het voelt dus allemaal best dubbel, maar hoe langer hoe meer begin ik er ook naar uit te kijken. Ik durf te denken dat het gaat meevallen. We hebben veel geleerd uit onze eerste verhuiservaring, en of we nu in Amerika of in Trinidad wonen, we zitten even ver weg van onze vrienden en familie. Het gemis zal er niet groter, noch kleiner op worden. Al moet ik toegeven dat het net ietsje langer zal duren om in Trinidad te geraken dan in Washington DC voor diegenen die een bezoekje hadden overwogen 😊 Maar laat je daar vooral niet door tegenhouden, we ontvangen iedereen nog steeds met open armen 😉 Wie weet post ik binnen enkele maanden wel zoveel geweldige foto’s dat jullie niet meer te houden zijn 😊 En misschien ook niet natuurlijk… 😉 We zien wel. Loslaten is de boodschap! Life is now… ❤

Follow (bloglovin)

Instagram

Een reactie maakt mij altijd blij!

As you surely will have noticed, it has been verrrrrry quiet on this blog lately. That didn’t mean nothing has happened, rather the contrary actually. A lot of things have happened, and a lot of things will be happening over the next months. The reason is that we are about to move again with our little family, to Trinidad & Tobago this time. If you, just like me when I first heard it, have no idea where on earth that is: Trinidad and Tobago are 2 small islands near the coast of Venezuela. They are part of the Caribbean, but are lower than most of the other Caribbean islands. And also out of the hurricane zone, which is obviously also rather important these days. Lode will be working in the capital, being Port of Spain, in Trinidad. And we will go along, obviously

It hasn’t been an easy decision and the past few weeks and months have been a rollercoaster of emotions and tons of practical hustle bustle. We were not at all planning on moving, and especially not this soon after our first move, now 1,5 year ago. Even more now that we finally feel like we are being more and more integrated, more and more part of the community here. Things seem to be falling into place for everyone. Building up a whole new life, far away from family and friends and everything you know, in a country you don’t know, a culture you don’t know, is difficult, to say the least. The thought of having to go through all that again, is not something I was happy about. But sometimes there are opportunities or chances coming your way, and you have to make choices. We don’t know how it will be in Trinidad, but neither do we know how things will be for us when we stay in the USA, what opportunities would have come if we wouldn’t take this one. You can try to find as much information as possible, try to reason your way through, but in the end it just comes down to deciding: stay with what you know and have, or jump into the unknown. And so we decided we will jump.

I am not going to add much more to this right now. That’ll probably come soon enough. We will be moving right after newyear, so that Sia can start the 2nd trimester in her new school and the transition would not be too sudden. I have just been in Trinidad over the last weekend to try and find a house. So things are getting real here.

It still calls for a lot of mixed feelings, but the longer it takes, the more I also feel excited and start looking forward to it. We learnt a lot from our first international moving experience, and it doesn’t make very much difference whether we are living here or in Trinidad, because we are far away from our family and friends anyway. Missing them and so many other things from home will not be any different. Although I am surely aware of the fact that Trinidad will be a little more complicated to get to from Belgium than Washington Dc was, for those who were considering a visit 😊 But don’t let yourself keep from doing that, we will still welcome everyone with open arms 😊 And maybe in a few months I will be posting so many pretty pictures that you will be unstoppable and I will have to make a waiting list 😊 But then again, maybe not… 😉 We’ll see. Letting go is the thing we need to do and learn, over and over again. Life is now…

Follow (bloglovin)

Instagram

Thank you for visiting my blog!
Any comment is of course highly appreciated

Advertentie